Östra Ämterviks kyrka

Östra Ämterviks kyrka är känd som Selma Lagerlöfs kyrka. På kyrkogården finns den Lagerlöfska familjegraven. På kyrkogården vilar även förlagorna till Selma Lagerlöfs litterära figurer, Ingemar Johansson och Jan i Skrolycka, samt omkomna från förlisningen av ångfartyget Freja 1896. Östra Ämterviks kyrka började byggas 1795 men invigningen av kyrkan skedde först 1848. På grund av berggrundens beskaffenhet är kyrkan placerad i nord-sydlig riktning med koret i söder. Bland kyrkans inventarier märks Farbror Eberhards koffert, känd från Selma Lagerlöfs diktning.
Arrangörer
HistoriaKyrkaÖppet året runt

Namn: Östra Ämterviks kyrka
Beskrivning: .
Tilläggsinformation:
Kommun: Sunne
Adress: 800
68696 Östra Ämtervik